su Arapça Çevirisi

Kaynak Dil

Çevirilecek Dil

su kelimesi anlamı

Sutaşı, (Y) f. Cihet, yön, taraf. Semt. Yan, ab, SİLAM, ma, Kenar süsü, bakınız: sutaşı, Kenarlara koşut olarak yapılan süs, Gözümde bir damla deniz olup taşıyor (ö.B. Uşaklı), Sakaların ünlü destanı, mâ, Sütten yapılan çinliler'e has bir içecek, Yön, taraf, cihat, yan, Mendil ve peçetelerde kenara yapılan işleme, Yıkamak sözü ile bir su yıkamak, iki su yıkamak biçiminde kullanılarak "kez" anlamına gelir, Bazı kokulu yaprak veya çiçekler imbikten çekilerek elde edilen kokulu sıvı, Meyve, sebze gibi şeylerin sıkılmasıyla elde edilen sıvı, Bu sıvıdan oluşan kitle, deniz, akarsu:"Koltuğuna oturdu, Haliç'in bulanık sularına daldı." F. R. Atay, Halk kuyu suyu içmek mecburiyetinde..." R. N. Güntekin, Yemeğin sulu bölümü:"Belki de iki bardak turşu suyu içecek." S. F. Abasıyanık, Kez. Demir araçları ateşte kızdırdıktan sonra, suya daldırılarak sağlanılan sertlik, drojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde, ab:"Dere suyu tekmil çamur, Yemeğin sulu bölümü, Bu sıvıdan oluşan kitle, deniz, akarsu, (kural dışı olarak, isim tamlamalarında belirten durumunda iken suyun ve belirtilen durumunda iken suyu biçimini alır). Hidrojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde, Demir araçları ateşte kızdırdıktan sonra, suya daldırılarak sağlanılan sertlik,
Not : Türkçe Sözlük web sitesi üzerinden yaptığınız bu aramada su kelimesinin sözlük anlamı ve eşanlamı nedir, nasıl okunur hakkında bilgi verilmektedir. Su kelimesinin çevirisi veya eşanlamları ile ilgili açıklamalar, anlamlar, deyimler, imla kuralları, dini bilgiler, teknik bilgiler, tıp bilgileri ve diğer bilgileri eksik veya hatalı olabilir. Burada yer alan su kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çevirileri, imla klavuzu hatalarını, sözlük hatalarını lütfen bize iletiniz. Türkçe Sözlük ekibi tarafından tespit ettiğiniz hata kontrol edilip düzeltilecektir.