Kelime Anlamı Bulma

Aradığınız Kelime

aydinger kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? aydinger

Parlak yüzeyli, saydam, mimarlıkta çizim için kullanılan özel bir kağıt

burã§lar ä±åä±ää± kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? burã§lar ä±åä±ää±

(bu ve ara kelimelerinden) Bu yer // Kalma ve çıkma durumlarında orta hecenin düştüğü ve burda, burdan biçimlerinin kullanıldığı da görülür

yavsak kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? yavsak

Bit yavrusu, sirke // Geveze, yilişik (kimse)

yuzyil kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? yuzyil

Yüzyıllık süre, asır // İçinde yaşanılan zaman, çağ // Milat başlangıç alınarak 1-100, 101-200, 201-300 vb. olarak sayilan yüzyillik dönem

kar-zarar kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? kar-zarar

Bir şeyin, bir olayin yol açtigi çikar kaybi veya kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat

calismak kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? calismak

Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çikarmak için emek harcamak // Işi veya görevi olmak // Iş üzerinde bulunmak // (makine veya aletler için) İşe yarar durumda olmak veya işlemekte bulunmak // Bir şeyi yapmak için gereken çarelere başvurmak, o şeyi gerçekleştirmek için kendini zorlamak, çaba harcamak // Bir şeyi ögrenmek veya yapmak için emek vermek

özlem
 kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? özlem

Bir kimseyi veya bir şeyi görme, kavuşma istegi, hasret, tahassür

hiciv -cvi kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? hiciv -cvi

Yergi

çok şükür kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? çok şükür

Tanri'ya duyulan minneti dile getirme // Mutlu bir olay veya durumdan, yapilan bir iyilikten duyulan hoşnutlugu bildirme

qan pompalamak kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? qan pompalamak

Pompa ile şişirmek veya tulumba ile suyu çekmek veya vermek // Kiziştirmak, şiddetlendirmek, körüklemek

eger kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? eger

Şart anlamini güçlendirmek için şartli cümlelelerin başina getirilir, şayet

aşaği gel kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? aşaği gel

Bir şeyin alt bölümü // Bir yere göre daha alçak yerde bulunan // Egimli bir yerin daha alçak olan yeri // Niteligi düşük, kötü, adi // Bayagi, adi // Daha küçük, daha az; deger yönünden daha az // Aşagiya, yere dogru

hap atmak kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? hap atmak

Bir cismi bir yöne doğru fırlatmak // Bir şeyi yere doğru bırakmak // (bir kimseyi) Uzaklaştırmak, göndermek, ilgisini kesmek // Koymak // Yerleştirmek, bir kenara koymak // Uzatmak // Bir yerden başka bir yere taşimak // (sille, tokat, kiliç) Vurmak // (top, tüfek gibi silahlar için) Patlatmak // (kurşun, gülle, ok gibi şeyleri) Hedefe iletmek // (zaman bildiren tümleçlerle) Geri bırakmak // Örtmek // (yapılmış kötü bir işi birine) Yüklemek // Sözle sataşmak // Kovmak, dişariya çikarmak, ilgisini kesip uzaklaştirmak // Istenilmeyen bir şeyi kendi mali olmaktan çikarmak // Kullanilmasi gelenek haline gelmiş bir şeyi kullanmaktan vazgeçmek // Çikarmak, dişariya vermek // Patlayici maddelerle uçurup yıkmak // Yay ve tokmakla ditmek, kabartmak // İçki içmek // Bilmeden, kestirerek söylemek // Yalan veya abartmali söz söylemek // Çatlamak, yirtilmak veya yapişik oldugu yerden ayrilmak // (kalp, nabiz gibi kan dolaşimi ile ilgili organlar için) Vurmak, çarpmak // (sikinti dolayisiyla) Giyilen bir şeyi çikarmak // Yazili veya banda alinmiş bir metinden bazi bölümleri çikarmak // Degerini eksiltmek // (renk için) Solmak // Söylemek // Göndermek, yollamak // Haykırmak, bağırmak // Etkisi kaybolmak, alışmak, bırakmak // Götürmek, sahiplenmek

ust giymek kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? ust giymek

Örtünüp korunmak için bir şeyi vücuduna geçirmek // Agir söz veya davranişi ses çikarmadan dinlemek

aralık ayı kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? aralık ayı

Iki şey arasindaki açiklik, mesafe // Sira, vakit // Uygun, elverişli durum, firsat // Evin iki bölümü veya iki oda arasindaki dar geçit, geçenek, koridor // Yilin 31 gün süren son ayi, ilk kanun // Ayakyolu // Yari açik, tam kapanmamiş // Bir sesi bir başka sesten, kalina veya inceye dogru ayiran uzaklik // Toplu beden egitiminde art arda dizilenleri ayiran açiklik // Portenin paralel çizgileri arasindaki boşluk // (basimcilikta) Harfler veya satirlar arasindaki açiklik, espas // Borsada hisse senetlerinin alim satim emirlerinin verildigi süre

firdolayi kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? firdolayi

Çepeçevre

cici kiz kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? cici kiz

Sevimli, cana yakin, hoş, güzel, hoşa giden

ele geçirmek kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? ele geçirmek

Geçmek işini yaptirmak, geçmesini saglamak // Bir şeyi bir yandan öbür yana götürmek // Bir şeyi bir yerden başka yere taşimak, nakletmek // Tespit etmek, yazmak, kaydetmek // Bir şeyi kendisine ayrilmiş olan yere yerleştirmek; takmak // Yola çikan birini ugurlamaya gitmek, selametlemek, teşyi etmek // (bir süre) Yaşamak, oturmak, kalmak // Giymek, giyinmek // Bir işi birden çok kişi üzerinde uygulamak // (herhangi bir durumu) Yaşamiş olmak, ugramak // Etmek, yapmak // Bulaştirmak // Ugraşmak // Bir ihtiyaci eldeki imkanla karşilamak

kirk iki kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? kirk iki

Otuz dokuzdan sonra gelen sayinin adi, 40, XL // Dört kere on, otuz dokuzdan bir artik // Pek çok

iş yapmak kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? iş yapmak

Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek // Olmasina yol açmak // Bir işle ugraşmak, meşgul olmak // Onarmak, tamir etmek // (birincisi -i 'li, ikincisi eksiz olarak ayni nesnenin iki kez tekrarlandiginda) Gerçek niteliğini vermek // Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak, ifa etmek // Bir düşünceyi, bir davranişi, bir istegi işe dönüştürmek, gerçekleştirmek // Düzenli bir duruma getirmek // Üretmek // Bir harekete, işe başlamak veya bir hareketle, işle ugraşmak // Zarara yol açmak // Etkili olmak // Salgilamak, çikarmak // Dişki çıkarmak // Gerçekleştirmek // (tehdit yollu) Birini herhangi bir duruma düşürmek // Evlendirmek // (isim soyundan bir kelimeyle birlikte) bir durum yaratmak // Edinmek, sahip olmak // Bir kimseye bir meslek kazandirmak; yetiştirmek // Davranmak, hareket etmek // Olmak
123