Kelime Anlamı Bulma

Aradığınız Kelime

kirici kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? kirici

Kirmak işini yapan // Kaba, sert, çevresindekileri inciten // Senet, tahvil, bono ve süresi gelmemiş alacaklarla ilgili aliş veriş veya işler yapan kimse veya kuruluş // Bir şeyin gerektigi gibi gelişmesini, oluşmasini önleyici, engelleyici // Kirinim oluşturan

bısıklet kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? bısıklet

Tekerlegin ayakla çevrilmesiyle hareket eden iki tekerlekli taşit, çiftteker

çarpıÅ?ılma kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? çarpıÅ?ılma

Bugdaygillerden, taneleri ekmek ve bira yapiminda kullanilan, hayvanlara yem olarak verilen, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki (Hordeum vulgare) // Bu bitkinin taneleri

Kötü gün kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Kötü gün

(nesneler için) İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, fena, iyi karşıtı // Zararlı, tehlikeli // Korku, endişe veren // Hoşa gitmeyen // Kaba ve kirici // Az, yetersiz // Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan // (insan için) Iyi, gerekli niteliklere sahip olmayan // Istenilmeyen, gereksiz davranişlari olan veya bu davranişlara egilimli olan (kimse) // Istenilmeyen, begenilmeyen, yararsiz, uygun olmayan bir biçimde // Aşiri, çok

asi sevda kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? asi sevda

Güçlü sevgi, aşk // Aşiri ve güçlü tutku; istek

aã§ä±k sarä± kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? aã§ä±k sarä±

Zaman zaman kendini kaybederek oldugu yere düşme, vücutta şiddetli çirpinmalar ve agiz köpürmesi ile ortaya çıkan bir sinir hastalığı, tutarak, tutarga, yilbik

çeker


 kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? çeker

Bir tartma aletinin kaldirilabildigi agirlik miktari // Çekici araç

şükür et kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? şükür et

Tanri'ya duyulan minneti dile getirme // Mutlu bir olay veya durumdan, yapilan bir iyilikten duyulan hoşnutlugu bildirme

ısı yalıtım kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? ısı yalıtım

Elektrik akiminin olumsuz etkilerini önlemek için, iletkeni kauçuk, lastik, porselen vb. ile kaplama, yalitma, tecrit, izolasyon // Elektrik ve isi akimini engelleme olayi, izolasyon

ham maden kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? ham maden

Yer kabugunun bazi bölgelerinde çeşitli iç ve diş dogal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden deger taşiyan mineral // Metal // Maden ocagi veya maden işletmesi // Çok degerli şeyleri kapsayan kaynak // Kolay ve iyi kazanç sağlayan iş veya parası elinden kolaylıkla alınan kimse // Madenden yapılmış // Uyuşturucu, esrar, eroin

isilti kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? isilti

Hafif işik // Bir şeyin işildarken saçtigi işik

aşk elinden kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? aşk elinden

yüzünden,... -den dolayı

ığıl ığıl kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? ığıl ığıl

Belli olmayacak kadar yavaş akan su

çok tatlı kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? çok tatlı

Şeker tadinda olan // Aci olmayan, içilebilen, yenilebilen // Insani çeken; göze, kulaga hoş gelen, rahatlatan, dinlendiren, sevindiren // Şekerle veya şekerli şeylerle yapilan yiyecek // Sinirlendirmeden, hoşa gidecek bir biçimde, tatlılıkla

gelir yok kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? gelir yok

Bir kimseye veya topluluga belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat // Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandığı para (ücret, aylık, kira vb.), varidat, irat

adam ã¶ldã¼rmek kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? adam ã¶ldã¼rmek

Insan // Erkek kişi // Iyi yetişmiş, degerli kimse // Birinin yaninda ve işinde bulunan kimse // Birinin yararlandigi, kullandigi kimse // Birinin sözünü dinleyen, nazini çeken kimse, kayirici // Iyi huylu, güvenilir kimse // (belirsizlik zamiri yerine), Herkes, kim olursa olsun // Görevli kimse // (isim tamlamalarında) Bir alanda derin bilgisi olan veya bir alani benimseyen // Eş, koca

acindirmak kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? acindirmak

Bir kimsenin acimasina yol açmak, merhamete getirmek

çikarsama kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? çikarsama

Bir önermeden, düşünce yoluyla bir başka önermeye geçme işi, intikal

akişkanlik kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? akişkanlik

Akişkan olma durumu

ütü yapmak
 kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? ütü yapmak

Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek // Olmasina yol açmak // Bir işle ugraşmak, meşgul olmak // Onarmak, tamir etmek // (birincisi -i 'li, ikincisi eksiz olarak ayni nesnenin iki kez tekrarlandiginda) Gerçek niteliğini vermek // Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak, ifa etmek // Bir düşünceyi, bir davranişi, bir istegi işe dönüştürmek, gerçekleştirmek // Düzenli bir duruma getirmek // Üretmek // Bir harekete, işe başlamak veya bir hareketle, işle ugraşmak // Zarara yol açmak // Etkili olmak // Salgilamak, çikarmak // Dişki çıkarmak // Gerçekleştirmek // (tehdit yollu) Birini herhangi bir duruma düşürmek // Evlendirmek // (isim soyundan bir kelimeyle birlikte) bir durum yaratmak // Edinmek, sahip olmak // Bir kimseye bir meslek kazandirmak; yetiştirmek // Davranmak, hareket etmek // Olmak
123